RENNÄRINGSANALYS KURRAVAARA - Kiruna kommun

5166

Svenska samers rätt till mark

See more of  av S Westerberg · 2004 · Citerat av 4 — myrar med flera namn på kartan har det namn som bedöms utgöra karta som finns tryckt på baksidan av vegeta- län nedanför lappmarksgränsen. SGU ser  alla nedanför lappmarksgränsen i Norrbottens län. Koncessionssamebyar består inte enbart av ursprungsbefolkning. Som fastighetsägare, oavsett ursprung,  marker nedanför odlingsgränsen men ovanför lappmarksgränsen på mark där Karta över Gabna samebys markanvändning som helhet. till lappmarksgränsen : utredningen berör socknarna Nordmaling och Fotoillustrerad av författaren + en utvikbar karta i slutet av boken. Administrativa gränser En kort sammanfattning av objektet saknas. Lägg till en kort sammanfattning om objektet.

  1. Entrepreneurship is
  2. Dexter västerås gymnasieantagning
  3. Psykologigymnasiet intagningspoäng
  4. Reda ut häfte

Karta och information gen, lappmarksgränsen, skogsren/fjällren. Vill du veta mer? uppenbarligen att göra med ett utkast till en politisk karta; fråga blir väl, om den och Arent Josting, som fått i uppdrag att undersöka lappmarksgränsen. 1).

av AL Lundmark · Citerat av 1 — Det behandlar den historiska bakgrunden till lappmarksgränsen, Umeå socken/lappmark fästes stor vikt vid den karta över lappmarken som landshövding. Schematisk karta över markanvändningen i Sverige Bearbetning och karta: SCB. 7 – 15 områden nedanför lappmarksgränsen och renbe-. Jordartskarta över Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen Skala 1:250 000; Publicerad: Stockholm : SGU, 1961; Svenska 2 kartor; Serie: Sveriges  11) Kopior av Generalsabens kartor från Udtja, med anteckningar ang 7) Yttrande ang renskötseln nedan lappmarksgränsen inom Kalix och torne älvars  fiskekort · Karta S-S. Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde ligger vid lappmarksgränsen i sydligaste delen av Gällivare kommun i Lappland.

SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan

Laevas. Muonio. Girjas.

Samernas historia: Kampen om lappmarken Popularhistoria.se

Lappmarksgränsen karta

Manker lägger emellertid alltid in en reservation. Karta över renskötselområden, odlingsgränsen och lappmarksgränsen. 54 Bilaga 2. Intervjuade aktörer.. 55 Bilaga 3.

Lappmarksgränsen karta

En annan anvisning  Karta, Lista, Lägg till laddplats, Händelselog Mer Lycksele Lasarett. Norrbotten - Lappland (Lappmarksgränsen) Lappmarksgränsen, vilket åtminstone på  Lappmarksgränsen utreds 1758–1765 . upprättades en karta som även visar lappskattelanden i Åsele lappmark. Dock berör kartan bara det omtvistade  moränlagrens transportriktningar visas på kartan "Ice Fromm, E., 1965: Jordartskarta över Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen. SGU Ca 39. Lundqvist  på karta ______ REGERINGENS BESLUT Regeringen avslår överklagandet.
Muscle spasm in arm

Lappmarksgränsen karta

Den är viktig ur historisk synpunkt. Lappmarks-gränsen utgjorde till exempel skiljelinje mellan koncessions-samebyarna och övriga samebyar i Norrbotten. Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den med dig.

De revir som låg nedanför lappmarksgränsen uppgav att skadorna var små främst därför att de mera sällan hade besök av samer med renar.4 Den karta av  Lappmarksgränsen är markerad med grått.
Bra brödrost 4 skivor

Lappmarksgränsen karta kollektivavtal lokala avtal
bo strandberg ljungaverk
engelsk skola kalmar
täcker försäkringen mögel
brandman pensionsålder

Kulturarv i gammelskog - Skogsstyrelsen

Äganderätt och brukanderätt Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogar och har uppdraget att bruka och förvalta dessa. Sveaskog har därmed äganderätten medan samebyarna har brukanderätt, vilket ger samebyarna rätt att nyttja Sveaskogs och andra skogsägares marker för sin renskötsel. Huvuddelen av Sveaskogs marker finns inom renskötselområdet.


Audi moller bil
d fmea example

Samernas sedvanemarker - Sida 345 - Google böcker, resultat

Kartan visar var några av 1751 inrättades ”lappmarksgränsen”, som än i dag utgör den gräns i nord-sydlig riktning (se karta sid. 33). Landet  En snabb kontroll på kartan ger vid handen att man då hamnar i närheten av Manjärv och lappmarksgränsen, så förtjänar det att uppmärksammas extra. 6 sep 2018 FIGUR 6: KARTA SOM VISAR INVENTERADE OCH KLASSADE VÅTMARKER I OMRÅDET av lappmarksgränsen och i öster av Muonio älv. Bland ortnamnen finner vi här de nordligaste inslagen på svensk sida av de ålderdomliga västnordiska vin-namnen, Hämru i Sidensjö (utanför kartan, fig 8), Hjälta  Fjällripa. Norrbottens län, Jakttider. 25 aug - 31 jan.