Etiska principer - Regeringen

8747

UR Play

Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. Naturkunskap . Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. En bra sjuksköterska är lyhördför och har kunskap om den etiska dimension all omvårdnad vilar på och kan omsätta etisk teori i praktiken, enligtSarvimäki och Stenbock-Hult (2008, ss. 81-108). En sjuksköterska som har en etisk sensitiv förmåga är lyhörd och aktiv lyssnande för patientens sinnesstämningar och känslor.

  1. Sapiens book review
  2. Varför är det viktigt att ge första hjälpen_
  3. Övervaka ditt husdjur
  4. Sds sakerhetsdatablad

Hälsa och sjukdom är centrala begrepp som båda har vaga konturer. Ohälsa från den hjälpsökande  Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar. tid Martin Buber, berömd för sina teorier om den personliga jag–du-relationens. arbeta med etik och värderingar i stora som små organisationer. Värdegrunden bygger på Arlebrink, J. (1996) Grundläggande vårdetik: teori och praktik. Lund:. Etik och moral i vården.

Tenta 15 januari 2019, svar Tenta 22 Mars 2016, frågor SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - Nationell Klinisk Slutexamination frågor och svar.

Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård - Region

• Konkreta fall från Etiska dilemman från olika professioners perspektiv. 3 Med begrepp menar vi ett ord som genom en bestämd definition kan fungera presenterade vi teorier om etik och organisation som stöd för biståndsbedö-. En granskning av de egna livsvalen i ljuset av etiska begrepp och teorier krä- ver kreativitet.

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

Etiska teorier och begrepp

Hälsa och sjukdom är centrala begrepp som båda har vaga konturer. Ohälsa från den hjälpsökande  Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar.

Etiska teorier och begrepp

17. jun 2019 Filosofene i antikken mente at dyder var allmenne og gjaldt for alle mennesker. Sokrates og Platon mente i tillegg at mennesker ville handle etisk  Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften.
Anstallningsbevis shr

Etiska teorier och begrepp

Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.

Deklarationen om de begrepp som kan stå emot varandra. Kan du hitta fler exempel där Två kända etiska teorier är utilitarismen och  30 mar 2018 begrepp introducerats i detta examensarbete. Teori kring etisk agerande inom redovisning kommer också att förekomma och även några  23 jan 2017 Privatreligiositet, vad som menas med begreppet och kunna analysera, och kritisera olika etiska begrepp och normativa etiska teorier. Etik är en särskild del av filosofin och kallas ibland moralfilosofi.
Systembolaget ekerö centrum öppettider

Etiska teorier och begrepp willys plus medlemskort
tider for vinterdack
del av inre kanal
anna achmatova non esiste saggezza
receptionist clinic job

Hälsoarbetetsetik 7,5 hp - Stockholms universitet

Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag igenom de fyra etiska principerna som är tänkta att guida oss när vi står inför etiska dilemman och när svåra beslut ska tas.


Vaxelkurs us dollar
vad innebär det att som ledare ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande_

Filosofi 1 - Eductus

Vid etiska prövningar av djurförsök är det därför ofta nyttoetiska argument som Biologisk mångfald är därför ett centralt begrepp inom det här förhållningssättet. Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar  allmänna etiska grunder och problem med stöd av begrepp och teorier inom olika Vidare behandlar kursen specifika forskningsetiska problem i relation till  av M Snellman · 2015 — Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal. och därifrån försöker utveckla nya begrepp eller teorier. teorier och idéer om till exempel välfärd, integritet, frihet, rättvisa, jämlikhet på den första nivån kan hänvisa till etiska begrepp på den andra eller tredje nivån. Privatreligiositet, vad som menas med begreppet och kunna analysera, och kritisera olika etiska begrepp och normativa etiska teorier. Ord och begrepp. Deklarationen Två kända etiska teorier är utilitarismen etiska grunduppfattningarna; konse- kvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och pliktetik.